Reklamace a odstoupení od smlouvy

REKLAMACE

Chápeme, že vyřízení reklamace je pro kupující často nepříjemnou záležitostí. Proto se snažíme celý proces co nejvíce zkrátit a udělat vše co nejrychleji k vaší spokojenosti. Aby bylo zpracování reklamací co nejjednodušší a nejsrozumitelnější, probíhá v „elektronické podobě“. Telefonická reklamace bohužel nestačí.

V případě reklamace nebo výměny postupujte následovně:

Nejprve vyplňte náš Reklamační formulář. Můžete si jej stáhnout zde.

 • Tento formulář obsahuje všechny informace, které jsou nutné pro bezproblémové vyřízení reklamace.
 • Popište prosím svůj problém co nejpodrobněji.
 • Můžete také přiložit fotografie, na kterých je jasně viditelná reklamovaná část.
 • Doporučujeme také přiložit kopii faktury.
 • Vyplněný formulář zašlete prosím, pokud je to možné podepsaný na e-mail info@aitaa.cz.

Pokud budeme potřebovat další informace, budeme vás kontaktovat.

Oprávněnost reklamace vždy posoudí výrobce, s následným písemným vyrozuměním.

Odpovědnost za vady nevzniká a nevztahuje se na ně záruka kvality, pokud byl produkt:

 • prokazatelně používán v rozporu s „Návodem k použití“ nebo „Návodem k údržbě“ spolu s doporučenými termíny obnovy nátěrů, včetně specifikace použitých vosků nebo barev
 • používán nesprávně v rozporu s účelem, pro který byl určen
 • byl libovolně upravován, měněn nebo kombinován s jinými položkami, které nebyly dodány společností AITAA
 • nebo pokud jsou na produktu znaky opotřebení způsobené jeho běžným používáním

 

AITAA vyřizuje oprávněné reklamace dvěma způsoby:

 • opravou nebo výměnou poškozené součásti
 • pokud toto není možné, pak výměnou celého produktu

V případě produktu, který nám bude zaslán bez popisu závady a bez reklamačního formuláře, si AITAA vyhrazuje právo na jeho okamžité vrácení na náklady kupujícího. Taktéž produkt, který bude zaslán na naši adresu na dobírku.

 V případě výměny musí být produkt dostatečně zabalen, aby při vrácení nedošlo k poškození dotyčného produktu. (Včetně originálního obalu produktu!). Na vyřízení vaší reklamace máme 30 dní. AITAA bude informovat kupujícího o výsledku reklamace, a to buď e-mailem nebo korespondenčně.

Přímé náklady na vrácení hradí sám kupující. Pokud bude reklamace kupujícího přijata, nese přímé náklady na vrácení produktu společnost AITAA. V případě nutnosti dalších informací nás kontaktujte na e-mail info@aitaa.cz, nebo tel. +420 605 539 926.

Produkt je možné vrátit pouze po předchozí domluvě!

Po domluvě je nutné vrátit produkt na tuto adresu:
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Česká republika

Formulář pro reklamaci si můžete stáhnout zde.

 

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Právo na odstoupení

Kupující má 14.denní lhůtu na odstoupení od smlouvy.

Kupující právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu. Lhůta pro odstoupení je 14 dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali poslední produkt.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení, musíte zaslat jasné prohlášení např. dopis zaslaný poštou na adresu AITAA system s.r.o., Zerzavice 2146, 686 01 Staré Město, nebo e-mailem info@aitaa.cz, o vašem rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomuto účelu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, ke stažení zde, není to však povinné. Na naší webové stránce www.aitaa.de můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo zaslat jiné jasné prohlášení. Pokud využijete tuto možnost, obratem vám zašleme potvrzení o přijetí takového odvolání (např. E-mailem).

Ke splnění termínu pro odstoupení od smlouvy stačí, abyste zaslali oznámení o uplatnění svého práva na odstoupení před uplynutím lhůty pro odstoupení.

 

Důsledky odstoupení

Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů, které vyplývají z výběru jiného typu doručení, než jaké má nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), k okamžitému vrácení, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem zrušení smlouvy.

Pro vrácení použijeme stejné platební prostředky, jaké jste použili pro původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného.

Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme produkt zpět nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste produkt odeslali zpět, podle toho, co nastane dříve.

Produkt nám musíte vrátit nebo předat okamžitě, v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jste nás informovali o zrušení této smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud odešlete produkt před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Nesete přímé náklady na vrácení produktu. Jakoukoli ztrátu hodnoty produktu musíte zaplatit, pouze pokud je tato ztráta hodnoty způsobena manipulací s produktem, která není nutná ke kontrole povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

Právo na odstoupení se nevztahuje na následující smlouvy:

 • Smlouvy na dodávku produktů, které nejsou prefabrikované a pro jejichž výrobu je rozhodující individuální výběr nebo určení spotřebitelem nebo které jsou jasně přizpůsobeny jeho osobním potřebám.

Produkt je nutno vrátit na tuto adresu:
Bílovice 519
687 12 Bílovice
Česká republika

Formulář pro odstoupení od smlouvy si můžete stáhnout zde.

V případě nutnosti dalších informací nás kontaktujte na e-mail info@aitaa.cz, nebo tel. +420 605 539 926

Měna/Currency/Währung
Česká koruna
Euro