Praktické tipy a nápady na hry při venkovní výuce, díl 1.

Teorie propojená s praxí aneb jak oživit hodinu zeměpisu ve venkovní učebně

Vítáme vás u prvního dílu našeho pravidelného seriálu na téma nápady a tipy na učení ve venkovní učebně. Dnes jsme se zaměřili na hru, která snadno promění hodinu geografie na aktivní předmět, který si děti rychle zamilují.

Výhodou venkovních prostor je možnost využít povahu prostředí tak, aby dětem nabídla aktivity, které ve školní budově dělat nemohou. Právě při zeměpisu můžeme využít terénu areálu školy a naučit děti například orientaci. K tomu se perfektně hodí hra s názvem „zmapuj okolí své školy“.

Zmapuj okolí své školy1

Principem této hry je, aby žáci vytvořili mapu areálu školy s legendou. Zásadní je snaha o co nejpřesnější zakreslení mapy. K tomu děti nepotřebují nic jiného než papíry, tužku a pastelky, starší žáci pak buzolu.

Jak jsme napověděli, tuto hru můžeme aplikovat ve dvou úrovních, a to podle věku dětí a jejich schopností.

a) S mladšími žáky projde školní pozemky vyučující. Poté ve venkovní učebně vše zakreslí a vytvoří jednoduchou mapu. Následně si vyprávějí, čeho si při procházce všimli, co je zaujalo a porovnají své výtvory. Tuto hru můžeme přizpůsobit i hodině výtvarné výuky nebo přírodovědě.

b) Starší žáci si mohou školní pozemky projít ve skupinkách, a to za předpokladu, že budou dodržovat pravidla bezpečnosti, na které je pedagog upozorní (např. že nesmí opustit areál školy). Mapa starších žáků musí obsahovat podstatné náležitosti jako název, legendu, měřítko, tiráž a severku. Po ukončení hry děti hodnotí, která mapa je nejvíce věrná skutečnosti.

Co se děti touto hrou naučí?

  • Pozorování svého okolí.

  • Analyzovaní získaných informací pomocí sbírání dat.

  • Samostatné práce a následné kolektivní spolupráce.


Mimo jiné také
potrénují paměť a rozvíjí svou kreativitu při tvorbě.Další hru nám ukázal ředitel základní školy v Senici při slavnostním otevření jejich venkovní učebny. Návštěvníci se mohli společně vrátit do školních let a zkusit si aktivní venkovní výuku na vlastní kůži. Za co nejkratší čas museli
zjistit potřebné informace rozmístěné po učebně a v jejím okolí, a poté je správně interpretovat pedagogovi. Na video z akce se můžete podívat tady a může vám být inspirací pro další hru s vašimi žáky v hodině geografie.


1 inspirace z diplomové práce Bc. Michaely Jiřenové,
Hry ve výuce zeměpisu na 2. stupni základní školy, dostupné na:
https://dspace.tul.cz/bitstream/handle/15240/158211/DP%2C_Jirenova.pdf?sequence

Foto: pixabay.com

 

Autor: Hana Levčíková, copywriterka

Měna/Currency/Währung
Česká koruna
Euro