3 důvody, proč mít venkovní učebnu

3 důvody, proč doplnit tradiční školní výuku o výuku ve venkovních učebnách

Podle rámcového vzdělávacího programu by výuka venku měla být samozřejmou součástí vzdělávání dětí. Její prospěšnost potvrzuje rostoucí počet odborných publikací i výzkumů, které se tomuto tématu věnují napříč obory, jako je školství, psychologie, sociologie a zdravotnictví. V následujícím článku vám přiblížíme tuto problematiku nejen z pohledu zmíněných odvětví, ale také vám ukážeme, proč venkovní učebny mohou podpořit zájem dětí o vzdělávání.

1. Doba se mění

Je dokázáno, že děti tráví venku aktivním hraním výrazně méně času než děti předchozích generací. Pandemie COVID19 navíc tento problém jen prohloubila, protože se na dlouhý čas přešlo na on-line výuku a děti nebyly vystaveny přirozené socializaci. Doba, kdy jsme celé dětství běhali venku, nemusí být ale nenávratně pryč. Byť ji nahradila doba digitální, stále pro tuto generaci není pozdě. Naší výchovou a přístupem k ní můžeme ovlivňovat holistický a kognitivní rozvoj dětí, o které v rámci školství pečujeme.

I když má dnešní digitální doba bezesporu spoustu výhod, venkovní vzdělávání má obrovský význam, přistupujeme-li k němu s uvědoměním, že prospívá k fyzické, emocionální a sociální pohodě dětí.1 Že je venkovní hra nezbytná pro zdravý vývoj dětí, potvrzuje i socioložka Samantha Friedman, která ve své publikaci zdůrazňuje, že pobyt venku dětem poskytuje nenahraditelné zkušenosti, které mohou přímo ovlivnit jejich emocionální i fyzický vývoj, sociální dovednosti, kreativitu a inteligenci.2

Proto bychom se měli snažit děti cíleně dostat ven a motivovat je k pobytu venku nejen při mimoškolních aktivitách, ale i při samotné školní výuce.

2. Benefity venkovního vzdělávání

V první řadě bychom se měli podívat na plusy, které čas trávený v přírodě dětem přináší.

  • Zlepšuje jim studijní výsledky, a to díky pozitivnímu vlivu na paměť a pozornost.3

  • Umožňuje jim objevování, zkoumání a interpretaci světa, ve kterém žijí, podporuje je k rozvoji představivosti.4

  • Ovlivňuje jejich duševní kondici tak, že působí proti stresu a depresím, přičemž má současně vliv i na kvalitu jejich sociálních vztahů a vazeb.3

  • Zkracuje dobu, kterou tráví u elektronických médií.

  • Posiluje jim imunitní systém a snižuje jejich náchylnost k nemocem.4

  • Dochází díky němu k prevenci dětské obezity a cukrovky.

  • A také s ním získávají respekt k okolnímu světu a životnímu prostředí.1

A to není nic zanedbatelného. Na těchto benefitech můžeme jasně vidět, jak životně důležité je, aby děti trávily čas venku. A to jak v rámci vzdělávání, tak v rámci svého volného času.

3. Láska k učení

V druhé řadě není žádným tajemstvím, že děti nebaví ve třídě jen sedět a pasivně poslouchat výklad. Podle volně dostupných informací žáci udrží pozornost maximálně 15 minut, a to ještě v závislosti na individualitě každého jedince. Nudná výuka studenty demotivuje, což může mít negativní dopad na celý jejich přístup ke vzdělávání jako takovému.

Díky občasné změně prostředí, učení a hrám venku s vhodným zázemím naopak můžeme v dětech vzbudit přirozený zájem o vzdělávání. To bylo mimo jiné potvrzeno i v rámci programu významné české konference Konev 2018, kde bylo odbornými statistikami, výzkumy i konkrétními realizacemi doloženo, že outdoorová výuka je žádoucí jak z hlediska zdravého vývoje dětí, tak i jako efektivní vyučovací metoda.5

Těchto výsledků dosáhneme nejen vlastním zájmem a snahou, ale také vytvořením míst pro vzdělávání v rámci venkovních školních prostor. Míst, které budou pro tuto formu učení dokonale připravené a doplní a zpestří tak tradiční výuku ve školních budovách.

1 Volně podle Marais, M., Holistické přínosy hry s přírodou na vývoj dětí. Dostupné na:
https://www.oncallect.com.au/2021/05/27/holistic-benefits-of-nature-play-on-childrens-development/

2 Volně podle Friedman, S., Imrie, S., Fink, E., Gedikoglu, M., & Hughes, C. Porozumění změnám ve spojení dětí
s přírodou během pandemie COVID-19 a důsledkům pro blaho dětí
. Dostupné na:

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/pan3.10270

3 volně podle Daniš, P. Děti venku v přírodě: ohrožený druh? Dostupné na:

[https://jdeteven.cz/_files/userfiles/Ebook/MZP_Deti_venku_v_prirode29112016.pdf].

4 Anderson-McNamee, JK, & Bailey, Význam hry ve vývoji v raném dětství. Dostupné na:

https://www.tulsaeducare.org/wp-content/uploads/2012/01/Educare-Content-G-Articles-Importance-of-Play-Article.pdf

5 volně podle https://clanky.rvp.cz/clanek/s/Z/21927/ENVIRONMENTALNI-VZDELAVANI-A-VYUKA-VENKU.html

Autor článku:
Hana Levčíková, copywriterka

Venkovní školní učebna AITAA

Měna/Currency/Währung
Česká koruna
Euro